La Miranda

image desc

QUÈ: Activitat extraescolar de eSports

PER A QUI: La Miranda

QUAN: 2017 -2018

OBJECTIUS: Creació d’un programa d’activitats extraescolars de eSports amb la col·laboració de l’equip professional de videojocs KIYF que dirigeix l’agència.