Esport Virtual Camp

Esport Virtual Camp.

Goals: 

The Covid-19 pandemic has limited many families, both financially and in terms of mobility. In this context, the UFEC (Union of Sports Federations of Catalonia) together with the General Secretariat of Sport have wanted to develop a virtual program so that boys and girls in Catalonia can enjoy the summer as they have done every year.

Results: 

A free virtual sports campus has been set up with more than 150 videos on different topics. The Virtual Sports Camp has offered children 20 different sports, both beginner and advanced, always designed to carry out activities at home as the situation requires. 20 online interviews have been conducted with influencers, content creators and celebrities, including Nil Ojeda, Spursito and Pierre Oriola. The Campus had specialized monitors on different topics such as music, circus, crafts, theater and yoga, among others.

Esport Virtual Camp

Esport Virtual Camp.

Objectius:

La pandèmia derivada de la Covid-19 ha limitat a moltes famílies, tant en termes econòmics com de mobilitat. En aquest context, la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) conjuntament amb la Secretaria General de l’Esport han volgut desenvolupar un programa virutal perquè nens i nenes de Catalunya poguessin gaudir de l’estiu com ho han fet cada any.

Resultats:

S’ha dut a terme un campus esportiu virtual grauït en el qual s’han creat més de 150 vídeos de diferents temàtiques. L’Esport Virtual Camp ha ofert a nens i nenes 20 esports diferents, tant a nivell iniciació com avançat, sempre pensat per dur a terme les activitats a casa tal i com la situació ho exigeix. S’han realitzat 20 entrevistes online a influencers, creadors de continguts i famosos, entre els quals destaquen Nil Ojeda, Spursito o Pierre Oriola. El Campus ha comptat amb monitors especialitzats de diferents temàtiques com música, circ, manualitats, teatre o ioga entre d’altres.

Esport Virtual Camp

Esport Virtual Camp.

Objetivos:

La Pandemia derivada del coronavirus Covid-19 ha limitado a muchas familias, tanto en términos económicos como de movilidad. En este contexto, la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) conjuntamente con la Secretaria General de l’Esport han querido desarrollar un programa virtual para que los niños y niñas de Catalunya pudieran disfrutar del verano como lo han hecho cada año.

Resultados:

Se ha llevado a cabo el primer campus online gratuito deportivo de verano en el que se han creado más de 150 vídeos de diferentes temáticas. Esport Virtual Camp ha ofrecido a los niños y niñas 20 deportes diferentes, ya sea para iniciarse desde casa o bien para profundizar más en cada uno de ellos. Se han realizado 20 entrevistas online a influencers, creadores de contenido y famosos, entre los cuales destacan Nil Ojeda, Spursito o Pierre Oriola. El campus ha contado con monitores especializados en diferentes temáticas como música, circo, manualidades, teatro o yoga entre otros.