LDLC

LDLC. October & December 2018.

Goals: Design and production a stand for LDLC, a technologic brand which has opened a new store in Barcelona. We also purposed a virtual reality activation with the game Hado.

Results: First successful event in Madrid Games Week (October 2018) and repeating in Barcelona Games World (December 2018).

LDLC

LDLC. Octubre & desembre 2018.

Objectius: 

Disseny i producció d’un stand per LDLC, una marca tecnològica que ha obert una nova botiga a Barcelona. A més, hem proposat una activació de realitat virutal amb el joc Hado.

Resultats:

Primer esdeveniement, Madrid Games Week (octuber 2018) amb molt bons resultats, repetint l’acció a Barcelona Games World (Desembre 2019).

LDLC

LDLC. Octubre & diciembre 2018.

Objetivos: 

Diseño y producción de un stand para LDLC, una marca tecnológica que ha abierto una nueva tienda en Barcelona. Además hemos propuesto una activación de realidad virtual con el juego Hado.

Resultados: 

Primer evento, Madrid Games Week (Octubre 2018) con muy buenos resultados, repitiendo la acción en Barcelona Games World (Diciembre 2018).