Double-race weekend in Barcelona behind closed doors

Double-race weekend in Barcelona behind closed doors: Logitech G World RX of Pirineus-Barcelona 2030 and Logitech G World RX of Catalunya-Barcelona

Until a few days ago, the World RX of Catalunya-Barcelona was to host the eighth round of the FIA ​​World Rallycross Championships, a race that was to be held over the weekend of October 17th and 18th. Last Wednesday, everything changed when FIA ​​confirmed the cancellation of the World RX in Portugal and announced that the Barcelona-Catalunya Circuit would hold two rounds in a single weekend.

This format has already been repeated in the last three venues of the FIA ​​World Rallycross Championship in 2020, in Sweden (R1 and R2), Finland (R3 and R4) and Riga-Latvia (R5 and R6). This is a new format, that helps to reduce teams trips, thus increasing safety in relation to the Covid-19.

The rallycross will therefore arrive in Catalonia under two names: the Logitech G World RX of Pirineus-Barcelona 2030 and the Logitech G World RX of Catalunya-Barcelona. Each of the two rounds will be held in its entirety in a single day. The first race, which will take place on Saturday October 17th and will correspond to the seventh round (R7) of the World RX, will be called Pirineus-Barcelona 2030.

The second test, which will be held on Sunday October 18th, will correspond to the eighth round (R8) of the World RX and will be the Logitech G World RX of Catalonia-Barcelona, ​​with the incorporation of Logitech G, a new sponsor for the event. In both days, fans will be able to see the competitions corresponding to the World RX categories with the Supercars and the EuroRX with the Super1600. By reducing the competition to one day, the fourth qualifying session is not held and each competition will have: Q1, Q2, Q3, semifinals and final.

Behind closed doors

Due to the health crisis resulting from the Covid-19 pandemic and the current situation in Catalonia, the organization, together with the local authorities and the international promoter, has decided to hold the event behind closed doors. This difficult decision has been made according to public health criteria, in order to ensure the safety and health of all people involved in the event. As for the information on the ticket refund, it is now available on the event’s website, www.catalunyarx.cat

 

SEE OTHER POST.

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’Extreme Barcelona 2021 se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre, en el marc de la Festa Major de Barcelona. L’esdeveniment tornarà a ser l’epicentre dels esports urbans amb competicions internacionals i una nova aposta per la cultura urbana amb més...

Doble ració de RX al Circuit, a porta tancada

Doble ració de RX al Circuit, a porta tancada: Logitech G World RX de Pirineus-Barcelona 2030 i Logitech G World RX de Catalunya-Barcelona

Fins fa pocs dies, el World RX de Catalunya-Barcelona havia d’acollir la vuitena ronda del FIA World Rallycross Championships, una cursa que s’anava a celebrar al llarg del cap de setmana del 17 i 18 d’octubre. Dimecres passat, tot va canviar quan la FIA va confirmar la cancel·lació del World RX de Portugal i va anunciar que el Circuit de Barcelona-Catalunya acolliria dues rondes en un sol cap de setmana.

Aquest format ja s’ha repetit en les tres últimes visites del FIA World Rallycross Championship aquest 2020, a Suècia (R1 i R2), Finlàndia (R3 i R4) i Riga-Latvia (R5 i R6). Es tracta d’un format nou que ajuda a reduir els desplaçaments dels equips, augmentant així la seguretat en relació amb la Covid-19.

El ral·licross arribarà per tant a Catalunya sota dos noms: el Logitech G World RX of Pirineus-Barcelona 2030 i el Logitech G World RX of Catalunya-Barcelona. Cada una de les dues rondes se celebrarà en la seva totalitat en una sola jornada. La primera prova, que es realitzarà el dissabte 17 d’octubre i que correspondrà a la setena ronda (R7) del World RX tindrà el nom de Pirineus-Barcelona 2030.

La segona prova, que es disputarà el diumenge 18 d’octubre, correspondrà a la vuitena ronda (R8) del World RX i mantindrà el nom habitual de Logitech G World RX de Catalunya-Barcelona, amb la incorporació de Logitech G, un nou patrocinador per a l’esdeveniment. En les dues jornades es podran veure les competicions corresponents a les categories World RX amb els Supercars i l’EuroRX amb els Super1600. En reduir la competició a un sol dia, no es duu a terme la quarta sessió classificatòria i cada competició comptarà amb: Q1, Q2, Q3, semifinals i final.

A porta tancada

Degut a la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 i la situació actual a Catalunya, l’organització conjuntament amb les autoritats locals i el promotor internacional, ha decidit celebrar l’esdeveniment a porta tancada. Aquesta difícil decisió ha estat presa atenent a criteris de salut pública, per tal de garantir la seguretat i la salut de totes les persones implicades en l’esdeveniment. Pel que fa a la informació sobre la devolució de les entrades, ja està disponible a la pàgina web de l’esdeveniment, www.catalunyarx.com

 

SEE OTHER POST.

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’EXTREME BARCELONA AMB LES FESTES DE LA MERCÈ

L’Extreme Barcelona 2021 se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de setembre, en el marc de la Festa Major de Barcelona. L’esdeveniment tornarà a ser l’epicentre dels esports urbans amb competicions internacionals i una nova aposta per la cultura urbana amb més...