Northweek, col·laborador oficial de BCN Squad

  • La marca d’ulleres de Barcelona aposta pel club de la ciutat en els eSports.
  • Northweek s’introdueix en els eSports amb la seva nova col·lecció Blue Light.

5 febrer, Barcelona

BCN Squad i Northweek tenen molt en comú: dos projectes creats a Barcelona, enfocats principalment a un públic jove i, a més, es mouen còmodement en el terreny digital. Amb aquesta base, ambes han tancat un acord perquè Northweek sigui col·laborador oficial del club en aquest primer split del 2021.

Northweek s’ha adaptat també al ritme diari del joves i no només compta amb una àmplia gama d’ulleres de sol, sinó que també ha creat els seus models per protegir-nos de la llum blava (blue light) que emeten les pantalles. La col·lecció d’ulleres Blue Light de Northweek ajuda a disminuir la fatiga visual, vista cansada, alteracions del son, mals de cap i fatiga mental que podem tenir després de passar moltes hores davant de pantalles, ja sigui mòbil, tablet, ordinador o TV.

A través d’aquesta col·laboració, BCN Squad aproarà i posarà a l’abast de l’audiència la col·lecció Blue Light.

L’equip de League of Legends del club ocupa actualment la 5a posició de la lliga, que està sent molt igualada a la part mitja-alta de la cassificació.

SEE OTHER POST.

Northweek, colaborador oficial de BCN Squad

  • La marca de gafas barcelonesa apuesta por el club de la ciudad en los eSports.
  • Northweek se introduce en los eSports con su nueva colección Blue Light.

5 febrero, Barcelona

BCN Squad y Northweek cuentan con mucho en común: dos proyectos creados en Barcelona, enfocados principalmente a un público joven y, además, se mueven cómodamente en el territorio digital. Con esta base ambas han cerrado un acuerdo para que Northweek sea colaborador oficial del club en este Split 2021.

Northweek se ha adaptado también al ritmo de vida diario de los jóvenes y no solo cuenta con una amplia gama de gafas de sol, sino que también ha creado sus modelos para protegernos de la luz azul (blue light) que emiten las pantallas. La colección de gafas Blue Light de Northweek ayudan a disminuir la fatiga visual y vista cansada, las alteraciones del sueño, dolores de cabeza y fatiga mental, después de pasar muchas horas delante de pantallas, ya sea móvil, tablet, ordenador o TV.

A través de esta colaboración, BCN Squad acercará y pondrá al alcance de la audiencia la colección Blue Light.

El equipo de League of Legends del club ocupa actualmente la 5ª posición en la liga, que está siendo muy igualada en la parte media-alta de la clasificación.

SEE OTHER POST.

Northweek, official partner of BCN Squad

  • The Barcelona glasses brand bets on the city’s club in eSports.
  • Northweek enters eSports with its new Blue Light collection.

5 February, Barcelona

BCN Squad and Northweek have a lot in common: two projects created in Barcelona, ​​mainly focused on a young audience and, in addition, they move comfortably in the digital territory. With this basis, both have closed an agreement for Northweek to be an official partner of the club in this Split 2021.

Northweek has also adapted to the daily rhythm of young people’s lives and not only has a wide range of sunglasses, but it has also created its models to protect us from the blue light emitted by the screens. Northweek’s Blue Light glasses collection help reduce visual fatigue and eyestrain, sleep disturbances, headaches and mental fatigue, after spending many hours in front of screens, whether mobile, tablet, computer or TV.

Through this collaboration, BCN Squad will bring the Blue Light collection to the audience.

The club’s League of Legends team currently occupies the 5th position in the Spanish league, which is being closely matched in the upper-middle part of the rankings.

SEE OTHER POST.